Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GAMBARAN DUNIA TANPA KHILAFAH DAN DAKWAH MENGEMBALIKAN KEHIDUPAN ISLAM


Akar Problematika Umat Islam adalah kurang pahamnya umat akan Syariat Islam, mengapa? karna kita terpuruk di semua bidang kehidupan karna tidak diterapkannya hukum syariah secara kaffah dalam bingkai Khilafah.

Tanpa sebuah Negara yang bertaqwa hukum-hukum Islam tidak bisa diterapkan secara sempurna. Ketika Islam tidak lagi memiliki perisai Negara yang mengkonter pemikiran-pemikiran sesat seperti sekulerisme, liberalisme, komunisme dsb.

Hasilnya lama-kelama-an akidah umat Islam rusak karena tergerus pemikiran sesat. 

Didalam sistem Demokrasi sekuler yang tidak diterapkannya aturan Allah di dalam sebuah institusi Negara, membuat manusia boleh membuat aturannya sendiri tanpa ada campur tangan hukum -hukum Allah SWT (Sang Maha Pencipta).

Suara rakyat disamakan dengan suara Tuhan. Agama harus mengikuti budaya masyarakat, bukannya masyarakat yang harus mengikuti agama. Agama harus mengikuti mayoritas suara terbanyak.

Lihat.. dalam kasus pembunuhan di Indonesia saja, berapa banyak kasus pembunuhan, perampokan, begal, pemerkosaan, dll
kalau jumalahnya 1,2,3 nyawa itu bukanlah problem akibat sistem tapi ini ratusan bahkan ribuan nyawa melayang tiap tahun.

Akibat sistem yang diterapkan bukan Islam beginilah dampak kerusakannnya, padahal Islam sudah memiliki solusi tersendiri tapi banyak manusia atau para penguasa berpaling dari hukum Allah

itu baru kasus pembunuhan, Berapa kasus perzinaan di Indonesia? kasus korupsi? Berapa utang negara sàat ini ? bagaimana tambang milik umat diberikan pada swasta asing penjajah.

Penguasa dan juga pengusaha kapitalis berkuasa untuk menjajah Indonesia.

SAUDARA - SAUDARA KITA HARUS SADAR, KITA WAJIB BERGERAK, SATUKAN MISI & VISI DEMI TEGAKNYA IZZAH ISLAM DAN KAUM MUSLIMIN

Insha Allah... dengan diterapkannya aturan Islam dan berdirinya institusi umat Islam yakni Khilafah Islam dunia ini aman, sejahtera dan mendapat kemuliaan Insha Allah

14 ABAD KEJAYAAN ISLAM TELAH MEMBUKTIKANNYA

Islam adalah agama yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan negara. 

Sistem kepemimpinan negara ini unik, berbeda dari sistem lain yang ada di dunia, baik itu kerajaan, republik maupun parlementer.

 Sistem yang disebut Imamah atau Khilafah, lahir dari hukum syara’, bukan lahir dari para pemikir di kalangan manusia. Dengan demikian kedudukannya lebih kuat karena yang menetapkannya adalah Sang Pencipta manusia.

Sistem kekhilafahan memiliki perbedaan diametral dengan sistem demokrasi yang diterapkan dunia saat ini.  

Pemimpin dalam demokrasi hanya berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan amanat rakyat. Dalam praktiknya, yang disebut “rakyat” tersebut hanyalah sebatas pada para pemilik modal dan kekuatan. 

 Tak heran jika kemudian pemimpin hanya berfungsi sebagai fasilitator, yakni memberikan fasilitas bagi orang-orang bermodal untuk menguasai negara.

Sementara dalam Islam, pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in dan junnah bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam.

Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat Islam.

https://t.me/dakwahporoshidup

Post a Comment for "GAMBARAN DUNIA TANPA KHILAFAH DAN DAKWAH MENGEMBALIKAN KEHIDUPAN ISLAM "