Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KHILAFAH MENURUT AL HABIB UMAR BIN HAFIZ

Kemarin saya mendapat hadiah sebuah kitab karya al 'Allamah al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizh dari Gurunda Tuan Guru Abdul Hafiz,  smg Allah senantiasa menjaga beliau. Kitab berjudul al Ittishal bi Ma'ani al Yaqin wa al Qurbi wa as Sa'adah wa Haqiqah al Khilafah.

Sesuai judulnya, meski ringkas namun kitab ini cukup luas mengulas tema iman, akhlak, hingga Khilafah sebagai bagian dari syariat Islam. Pada  halaman 97 - 10 diulas tentang Mafhum Khilafah fi al Islam. Di halaman 99 beliau menyatakan tentang urgensi khilafah sebagai institusi pelaksana dien Islam:
"Islam adalah agama yang menuntut manusia untuk melaksanakan dan menegakkannya. Oleh karena itu, pelaksanaan terhadap Islam dan menjaga Islam adalah Khilafah itu sendiri.....

Di paragraf sebelumnya beliau menjelaskan pentingnya dakwah, pensucian diri dari sifat2 yg buruk dan mengikuti sunnah Nabi sebagai qawa'id (pondasi) tegaknya Khilafah yang kedua. Beliau menyatakan:
"Khilafah yang kedua (era   kita, in syaa Allah, pent) tidak akan tegak kecuali dengan pondasi dan asas sebagaimana yang digunakan saat tegaknya Khilafah pertama (masa Nabi Saw dan Sahabat). Pondasi dan asas tersebut adalah dakwah ilaLlah, mensucikan jiwa dari sifat2 buruk, mengikuti sunnah2 al Mushtofa Sayyiduna Muhammad Saw, serta menyebarkan kebaikan.

Tulisan pada kitab beliau ini sesungguhnya adalah penegasan ceramah beliau di Palangkaraya Kalteng beberapa waktu yang lalu  tentang keniscayaan tegaknya Khilafah ats Tsaniyah dan pentingnya peran ulama dalam mendakwahnya. Wallahu a'lam bi ash showab.

Semoga bermanfaat

Catatatan Wahyudi Ibnu Yusuf, 18 Feb 2020

Post a Comment for "KHILAFAH MENURUT AL HABIB UMAR BIN HAFIZ"